İSTENİLEN BELGELER

 

*VEKALETNAME

(NOTER TASTİKLİ)

 

*İMZA SİRKÜLERİ

(NOTER TASTİKLİ)

 

*TİCARET SİCİL GAZETESİ (KURULUŞ VE SON HALİ)

(ORJİNAL YADA NOTER TASTİKLİ)

 

*VERGİ  MÜKELLEFİYET YAZISI (İNTERNET DÖKÜMÜ YADA VERGİ DAİRESİN’DEN  ORJİNAL)

 

*TİCARET ODASI FAALİYET BELGESİ

(ORJİNAL)

 

*İMZAYA YETKİLİ KİŞİNİN NÜFUS CÜZDANI

(NÜFUS CÜZDANI SURETİ(MUHTAR’DAN),  VEYA  NOTER TASTİKLİ NÜFUS CÜZDANI(NOTER’DEN)