Gümrük Müşavirliği ve Dış Ticaret Danışmanlığı

• Mevzuatı düzenli olarak takip ederek ilgili konularda müşterilerimize eş zamanlı olarak geri bildirimlerde bulunmak.

• Ekonomik etkili gümrük rejimleri konusunda eşyaya ilişkin tespit işlemlerini ve operasyonel süreç takibini gerçekleştirmek. (geçici ithalat, dahilde işleme, nihai kullanma, teminat iadesi, tam muafiyet.)

• Gümrük ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı gibi kamu idarelerinden her türlü belge, izin ve görüş temininde bulunulması.

• Dış Ticaret ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına dönük olarak gerekli araştırmaların yapılmasının yanında dış ticaret konusunda bilgilendirmek sureti ile işveren veya çalışanlara dönük eğitimler vererek donanımlı personel yapısını oluşturmalarında destek hizmet vermekteyiz.

• Dış ticaret ve Gümrük mevzuatı danışmanlığı

• Gümrük Tarife İstatistik pozisyonu tespiti

• İthalat işlemi

• İhracat işlemi

• Serbest bölge işlemi

• Transit ticaret işlemi

• Antrepo işlemleri

• Geçici ithalat

• Hariçte İşleme

• Dahilde işleme

• Gümrük kontrolü altında işleme

• Muafiyetler ve Uygulamaları

• T.S.E Belgelendirme Uygulamaları

• C.E. İşareti Uygulamaları

• Kontrol Belgesi Uygulamaları

• Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri