OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELER İÇİN ÜRÜN VE EKİPMAN İTHALAT BEYAN DİLEKÇESİ-E BAŞVURU SİSTEMİNE GEÇİLDİ.

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELER İÇİN ÜRÜN VE EKİPMAN İTHALAT BEYAN DİLEKÇESİ-E BAŞVURU SİSTEMİNE GEÇİLDİ.

 

 

13 Haziran 2017 tarihinden itibaren Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Tek Pencere Sistemi uygulaması çerçevesinde TPS-Ürün ve Ekipman İthalat Beyan Dilekçesi’nin E-başvurusu yükümlüsünce Tek Pencere Portal Sistemi (https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere) üzerinden gerçekleştirilecektir.

 

Bakanlığımızca Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik 07.04.2017 tarihli 30031 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik kapsamında, bahse konu ürünlerin ithalat aşamasında Gümrük Müdürlüklerince, Yönetmeliğin 25 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “Ek-4’te listelenen ürünlerin ithalinde, ürünün içeriğinde Ek-5’te listelenen maddelerin bulunmadığını gösteren, Ek-10’a ilişkin düzenlenen Bakanlıkça onaylı belge gümrük idarelerince talep edilir” ifadesi çerçevesinde Bakanlığımız tarafından düzenlenen belge talep edilmektedir.

 

Ancak Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Tek Pencere Sistemi uygulaması çerçevesinde 2017/6 sayılı Tek Pencere Sistemi-Ürün ve Ekipman İthalat Beyan Dilekçesi-E-Başvuru Genelgesi yayınlanmıştır. TPS-Ürün ve Ekipman İthalat Beyan Dilekçesi’nin E-başvurusu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan kılavuzda belirtilen hususlar dikkate alınarak başvuru sahibi tarafından doldurulacak ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na elektronik ortamda gönderilecektir.

 

Dikkat edilmesi gereken hususlar;

 

– Tek Pencere Sistemi’nde işlem yapacak mükelleflerin Gümrük Müdürlükleri’ne başvurarak yetki alması gerekmektedir. İlgili Gümrük Müdürlüğü tarafından uygun bulunması halinde başvuru yapacak mükellefe yetki verilecek olup mükellefler bu yetki ilehttps://uygulama.gtb.gov.tr/tekPencere/ linkinden sisteme giriş yapabilecek ve işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

 

– Ürün ve Ekipman İthalat Beyan Dilekçesi ekinde Malzeme Güvenlik Bilgi Formu sunacak mükellefler, TPS sistemi üzerinde elektronik belge yükleme kısmı aktif olana kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na üst yazı ile Malzeme Güvenlik Bilgi Formu gönderecek firmalar, (Ek 10’da 2. kutucuğu işaretleyenler) TPS başvuru çıktısı ile Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu üst yazı ekinde göndermeleri zorunludur.

 

– Malzeme Güvenlik Bilgi Formları 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”te belirtilen formata uygun ve yetkilendirilmiş personel tarafından hazırlanmış olmalıdır.

 

Açıklama kısmına yurtdışından getirilen ürün ve ekipmanların hangi firmalardan ithal ediliyorsa, ülke ve firma bilgilerini girmeleri zorunludur. Birden fazla ülke/firma mevcutsa hepsinin yazılması zorunludur. Örneğin (84.15 GTİP numaralı klima cinsi ürün İtalya ülkesinden Komprendo S.R.L. firmasından ithal edilmektedir)

 

Calışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 

 

 

 

 

NOBEL  GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ